Život s námi je PECKA

Historie knihovny

Stručná historie Knihovny Kryštofa Haranta

Počátky vzniku knihovny v Pecce lze hledat koncem roku 1882, resp. v roce 1883, kdy zahájila svoji činnost. Ze záměru zakladatelů podporovat jejím prostřednictvím vzdělání občanů logicky vyplynulo, že místo pro ni je v budově školy. Se školou byla knihovna spjata až do roku 1948. Tehdy z důvodů umístění v nevhodném, vlhkém prostředí byla přestěhována do soukromého domu č. p. 239 v Pecce a v 1953 opět stěhována. Od té doby až dosud má své trvalé působiště v přízemí budovy č. p. 2, která je v majetku obce a je prohlášena kulturní památkou. Její umístění je pro ni příhodné. Budova stojí při hlavní silnici ve středu městečka, je snadno přístupná a velmi blízko je základní škola.

V roce 2001 získala Místní knihovna v Pecce čestný diplom za vzorné vedení knihovny v rámci Královéhradeckého kraje a byla nominována na Knihovnu roku 2001. V celostátním hodnocení bylo uděleno knihovně zvláštní ocenění s finanční odměnou.

Postupem času se však prostor knihovny stal pro rozšiřující se knihovní fond a aktivity knihovny stísněným. V roce 2009 Městys Pecka získal finanční dotaci od EU z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt  Rekonstrukce knihovny a okolí – městys Pecka“.  Jeho realizací v I. čtvrtletí v roku 2010 došlo k rozšíření prostoru knihovny, vybavení novým knihovnickým nábytkem a dovybavení modernějšími multimediálními technologiemi. Zkvalitnily se podmínky pro uložení knihovního fondu, vytvořil se větší prostor v příjemnějším prostředí pro účastníky aktivit knihovny, zlepšily se pracovní podmínky pro obsluhu knihovny. Dokončením této první části projektu k 31. březnu 2010 (veřejnosti byla knihovna zpřístupněna v pondělí 3. května 2010) nejenže se značně zlepšilo vnitřní prostředí knihovny, ale realizací dalších částí projektu došlo i k výraznému zlepšení vnějšího vzhledu celé budovy a jejího okolí. Vzniklo 6 parkovacích míst a bezbariérový přístup nejen do knihovny, zvýšila se celková bezpečnost přístupu do budovy. Uvedené úpravy jistě přispějí ke zvýšení spokojenosti návštěvníků a uživatelů služeb knihovny.

Vzhledem ke své poloze v centru obce a bezplatnému internetu je knihovna hojně využívaná jako informační centrum pro návštěvníky obce a její obyvatele. V knihovně mají občané možnost zakoupení regionálních tiskovin, pohledů, turistických map Podkrkonoší a Královéhradeckého kraje, publikace o jednotlivých regionech Cestujeme po Moravě a Čechách, apod.

Internet v knihovně je přístupný všem návštěvníkům (tedy i v knihovně neregistrovaným) v otvírací době knihovny a po dohodě s obsluhou knihovny.

Knižní fond peckovské knihovny je již celý přístupný na internetu včetně aktuálně doplňovaných novinek. Takže každý, tedy i ten, kdo není registrovaný v knihovně jako čtenář, má-li zájem zjišťovat, které knihy v knihovně jsou, nebo zdali je v knihovně určitý titul, může tak do něho nahlížet z domova, respektive z kteréhokoliv počítače napojeného na internet. Stačí kliknout na tento odkaz:  katalogknih  nebo najít na hlavní webové stránce knihovny odkaz na on-line katalog. Čtenáři knihovny si mohou požadovanou knihu rezervovat. Katalog nabízí i další možnosti, které je možné využívat.

Jaké akce v knihovně proběhly a které se plánují lze zjistit na www.pecka.kn ihovna.cz/acke v knihovně. Po celou dobu existence knihovny se o knihovní fondy starala, ošetřovala, rozšiřovala a obyvatelům služby poskytovala řada knihovníků.

Dne 29.3.2014 byla knihovna slavnostně přejmenována z Místní knihovny v Pecce na Knihovnu Kryštofa Haranta. Akce se konala v rámci oslav 450. vyýročí narození nejvýznamnějšího hradního pána na Pecce.

 

videoukázka o rekonstrukci knihovny

 

Významná ocenění

V roce 2001 získala v té době ještě Místní knihovna v Pecce čestný diplom za vzorné vedení knihovny v rámci Královéhradeckého kraje a byla nominována na Knihovnu roku 2001. V celostátním hodnocení bylo uděleno knihovně zvláštní ocenění s finanční odměnou.

 

Kontakty

Knihovna Kryštofa Haranta
adresa: Pecka 2
507 82 Pecka
web: www.pecka.knihovna.cz
on-line katalog: katalog
telefon: 493 799 525, 493 799 015
e-mail knihovna.pecka @seznam.cz
knihovnice Lenka Knapová

 

Kontakt

Knihovna Kryštofa Haranta

knihovna.pecka( @ )seznam.cz

Pecka 2
507 82 Pecka

493 799 015, 602 556 142

Vyhledávání na webu

 

Půjčovní doba

ÚTERÝ

9 - 12   12:30 - 16

ČTVRTEK

 12:30 - 16

PÁTEK

      9 - 12   12:30 - 17:30


POZOR: Provoz přes letní prázdniny omezen: Út a Pá: 9-12, 13 - 16; všechny státní svátky ZAVŘENO

© 2013 Všechna práva vyhrazena. Naposledy aktualizováno: 24.01.2020

Vytvořeno službou Webnode